เติบโตอย่างต่อเนื่อง กับ AIS Shop ที่พร้อมให้บริการ ที่ โรบินสัน กำแพงเพชร

 

ซึ่งครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก

คุณอาทยา หยู่เย็น  ตำแหน่ง Marketing & Sale Manager Lower North

บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด

คุณกัญญศร บูลพิสิฐ ตำแหน่ง Area Sale Manager

บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด

คุณผจีนุช มงคลสวรรค์ ตำแหน่ง Area Manager-North

บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด

และ  คุณภัควลัญชญ์  บุษมาโร ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าโรบินสันกำแพงเพชร ร่วมเป็นประธานในการเปิดงาน

 

 

พร้อมให้บริการแล้ว ที่

(ชั้น2) โรบินสัน สาขากำแพงเพชร เลขที่ 651/1 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมือง กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

เวลาทำการ :

10.00 – 20.00 น. (ทุกวัน)

เบอร์ติดต่อ : ‭080-843-7899‬