บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนงานวันวิชาการ ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนงานวันวิชาการ ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2559
เพื่อนให้น้องๆ ได้สัมผัสเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยเติมเต็มการเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21

 

ACADEMIC DAY2016 @SG_9669 ACADEMIC DAY2016 @SG_7846 ACADEMIC DAY2016 @SG_6484