การสร้างสื่อการสอนอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

งานเสวนาเรื่อง “การสร้างสื่อการสอนอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์”
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ คณะนิเทศน์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และกรมทรัพสินทางปัญญา วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุรัตน์ 2 หอสมุดสุรัตน์โอสถานุเคราะห์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

การทำงานรูปแบบใหม่ด้วยเครื่อง iPad (New Ways to Work with iPad)

“การทำงานรูปแบบใหม่ด้วยเครื่อง iPad (New Ways to Work with iPad)” โดยสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม วันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ ห้องโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม วันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ ห้องโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์