นโยบายการปันผล

  บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติ บุคคล อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่ จะต้องนำจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

หลักทรัพย์วันที่คณะกรรมการมีมติวันที่ขึ้นเงินปันผลวันที่จ่ายเงินปันผลประเภทเงินปันผลจำนวนเงินปันผลต่อหุ้นวันผลประกอบการ
SPVI13/02/6328/02/6322/04/63เงินสด0.1001/01/62 - 31/12/62
SPVI12/02/6228/02/6222/04/62เงินสด0.0601/01/61 - 31/12/61
SPVI15/02/6128/02/6125/04/61เงินสด0.04 01/01/60 - 31/12/60
SPVI16/02/6028/02/6025/04/60เงินสด0.01201/01/59 - 31/12/59
SPVI16/02/5901/03/5926/04/59เงินสด0.0201/01/58 - 31/12/58
SPVI17/02/5806/03/5810/04/58เงินสด0.0201/01/57 - 31/12/57
SPVI10/02/5713/03/5718/04/57เงินสด0.016301/01/56 - 31/12/56
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้