กิจกรรมด้านการศึกษา

งานสัมมนาผู้บริหารและครูสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 47 “สร้างชาติ พัฒนาคน สังคมเข้มแข็งด้วยอาชีวะไทย

MOU วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กับ บริษัท SPVi

MOU สมาคมอาชีวเอกชนฯ กับบริษัท SPVi เพื่อบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยี วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy