เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

55 Views  | 

เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย H.E. Mark Gooding OBE ได้เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 
เนื่องด้วย บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) เป็นพันธมิตรทางด้านเทคโนโลยี Apple มีส่วนช่วยยกระดับการศึกษาอาชีวะ เพื่อสู่ระดับสากล และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่มีส่วนร่วมในการตอนรับ เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีในครั้งนี้

Best Regard.,
Event Marketing
S P V I Public Company Limited
0632070591