นายธีระ อภัยวงศ์
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

นายสุจิน สุวรรณเกต
รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)
ประธานกรรมการบริหาร

 

 


นายธราธร วงศ์วิเศษ
กรรมการ
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง




นางสุษมา รัติวานิช
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


นายไตรสรณ์ วนญาณโกศล
กรรมการ
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการ

  


นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล
กรรมการ
(กรรมการผู้บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง)
ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ

 

นายโสภณ อิงค์ธเนศ
กรรมการ






 

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
กรรมการ
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
ประธานกรรมการบริหาร



 

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล
กรรมการ
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการ


นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล
กรรมการ
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ

  

 

นางสาวภัคจิรา ทัศนเสวี
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

  


 

นายธีระ อภัยวงศ์
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
ประธารกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 

นายสุจิน สถวรรณเกต
รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 

นางสุษมา รัติวานิช
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจรณาค่าตอบแทน


นายนราธร วงศ์วิเศษ
กรรมการ
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง




นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล
กรรมการ
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการ


นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล
กรรมการ
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ

  


นางสาวภัคจิรา ทัศนเสวี
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

  

 

นายธีระ อภัยวงศ์
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 

นายสุจิน สุวรรณเกต
รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 

 

นางสุษมา รัติวานิช
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 



นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล
กรรมการผู้จัดการ


นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล
ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ


นางสารภัคจีรา ทัศนเสวี
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

   


นางดวงนภา วรญาณโกศล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกผลิตภัณฑ์


นายพงษ์สันต์ โมฬี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกค้าปลีก


พงศกร บุญศรีเมือง
ผู้จัดการอาวุโสแผนกวิศวกรรมและบริการ

   


นายไพโรจน์ อุลิศนันท์

ผู้จัดการอาวุโสแผนกค้าปลีก

  
   

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้