นายธีระ อภัยวงศ์
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 

นายสุจิน สุวรรณเกต
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
กรรมการ
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)
ประธานกรรมการบริหาร

 

 

นายนราธร วงศ์วิเศษ
กรรมการ
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

 

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล
กรรมการ
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการ

 

นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล
กรรมการ
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการธุรกิจ

  

 

นายโสภณ อิงค์ธเนศ
กรรมการ

 

นางสุษมา รัติวานิช
กกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


 

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
กรรมการ
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)
ประธานกรรมการบริหาร

 

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล
กรรมการ
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการ

 

นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล
กรรมการ
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการธุรกิจ

  

 

นางสาวภัคจิรา ทัศนเสวี
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

  


 

นายธีระ อภัยวงศ์
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 

นายสุจิน สุวรรณเกต
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 

นางสุษมา รัติวานิช
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 

นายนราธร วงศ์วิเศษ
กรรมการ
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

 

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล
กรรมการ
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการ

 

นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล
กรรมการ
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการธุรกิจ

 

นางสาวภัคจิรา ทัศนเสวี
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

 

นายธีระ อภัยวงศ์
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 

นายสุจิน สุวรรณเกต
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 

นางสุษมา รัติวานิช
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล
กรรมการผู้จัดการ

 

นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล
ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการธุรกิจ

 

นางสารภัคจีรา ทัศนเสวี
ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

 

นางดวงนภา วรญาณโกศล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์

 

นายพงศกร บุญศรีเมือง
ผู้จัดการอาวุโสแผนกวิศวกรรมและบริการ

 

นายไพโรจน์ อุลิศนันท์
ผู้จัดการอาวุโสแผนกค้าปลีก

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้