ข้อมูลทั่วไป


 ชื่อบริษัท

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท

0107556000264

เว็บไซต์

www.spvi.co.th

เบอร์โทรศัพท์ | โทรสาร

(66)2559-2901-10 | (66)2559-2488

ชื่อหลักทรัพย์

SPVI

ทุนจดทะเบียน

200,000,000.00 บาท

ทุนชำระแล้ว

200,000,000.00 บาท

ราคาพาร์

0.50 บาท

วันที่เริ่มต้นซื้อขาย

19 ธ.ค. 2556

ตลาดหลักทรัพย์

mai

กลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยี

หมวดธุรกิจ

-

  
  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่  : 1213/58-59 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
             ลักษณะธุรกิจ  : ประกอบธุรกิจหลักเป็นหนึ่งในตัวแทนจำหน่าย (Reseller) ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple ทั้งคอมพิวเตอร์

   ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS และอุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ ที่สามารถ

   นำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ Apple เป็นหลัก เพื่อที่จะรองรับความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจร  นอกจากนี้ บริษัทยังได้

   ขยายธุรกิจการบริการให้แก่ลูกค้า โดยมีศูนย์บริการสำหรับสินค้าภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ Apple ในนาม iCenter
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)