โครงสร้างการถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ของบริษัทฯ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย
ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวน (หุ้น)% หุ้น
1บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)116,000,00029.00
2นาย วิโรจน์ โกศลธนวงศ์65,800,00016.45
3นาง เพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล29,994,0007.50
4นาย ไตรสรณ์ วรญาณโกศล26,024,1166.51
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด12,462,4003.12 
6นาย ภัทนะ จันทร์เจริญสุข11,800,000 2.95
7นาย วิโรจน์ พิริยะธรรมวงศ์10,800,0002.70
8น.ส. พัชรา เกียรตินันทวิมล6,172,200 1.54
9นาย วิรัช ธนูพราน6,100,0001.53
10นาย วีระพันธ์ วรญาณโกศล5,603,576 1.40
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)