ภาพรวมธุรกิจ

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple ทั้งคอมพิวเตอร์ (iMac,MacBook Pro,
MacBook Air) ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS(iPod, iPad, iPhone) และอุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆที่
สามารถนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ Apple เช่น ฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลแบบพกพา ผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งพิมพ์และกราฟิก รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับสินค้า
ประเภท iOS (iPod, iPad, iPhone) เช่น ลำโพง หูฟัง รวมทั้ง Case ป้องกันการกระแทก และฟิล์มกันรอย เป็นต้น เพื่อที่จะรองรับความต้องการของ
ลูกค้าได้ครบวงจร ทั้งในกลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไป

   โดยผ่านช่องทางร้านค้า iStudio by SPVi, iBeat by SPVi, U•Store by SPVi, Mobi ,iSolution ,Mobi Online และสำนักงานใหญ่สำหรับลูกค้า
     องค์กร ทั้งลูกค้าสถานศึกษาและลูกค้าบริษัทและรัฐวิสาหกิจ

   นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีศูนย์บริการลูกค้าตามมาตรฐาน Apple ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น Authorized Apple Service Provider ภายใต้ชื่อ iCenter
     ซึ่งมีช่างที่ผ่านรับรองจาก Apple ประจำอยู่ทุกสาขา คอยให้บริการหลังการขายและให้คำปรึกษา

        iStudio/iBeat
        iStudio by SPVi / iBeat by spvi ร้านตัวแทนจำหน่ายสินค้าApple ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น Apple Premium Reseller สำหรับร้าน iStudio by  
        SPVi Apple Authorized Reseller สำหรับร้าน iBeat โดยร้าน iStudio by spvi จะมีกิจกรรมประจำในร้าน ทั้งWork shop และสาธิตการใช้
        งาน (Demo) ให้ลูกค้าได้ทดลองใช้งาน และสร้างประสบการณ์การใช้สินค้า Apple และอุปกรณ์เสริมกับ LifeStyle ของลูกค้า เพื่อสร้างความมั่นใจ
        ให้แก่ลูกค้าก่อนการตัดสินใจ    

        Mobi
        Mobi by spvi ร้านจำหน่ายสินค้าทั้ง Apple และแบรนด์อื่นๆ ขนาดเล็ก ซึ่งมีทั้ง iPhone SAMSUNG OPPO Huawei เป็นต้น ตลอดจนอุปกรณ์
        เสริมเหมาะสมกับ LifeStyle ของลูกค้า

        Mobi Online
        Mobi Online แหล่งช้อปปิ้งออนไลน์รวบรวมอุปกรณ์เสริมสำหรับ Apple เเละ Smartphone ที่หลากหลาย ศูนย์รวมแบรนด์ชั้นนำจากต่างประเทศ
        และ Gadget นำเทรนด์ ล้ำ ทันสมัย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ พร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศ

        U•Store
        U•Store by spvi ร้านตัวแทนจำหน่ายสินค้า Apple ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น Apple Campus Store Reseller ซึ่งตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย และมีสินค้า
        Apple ราคาเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันการศึกษา

        A-Store
        ร้านจำหน่ายสมาร์ทโฟนและโน้ตบุ๊ค ภายใต้การดูแลของ AIS ที่ให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรทุกท่านถึงในมหาวิทยาลัย โดยสามารถเข้ามาใช้บริการ
        เรื่องการชำระค่าบริการ จ่ายบิล หรือเติมเงิน ได้ที่ A-Store เช่นเดียวกับที่ AIS Shop อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นสมาร์ทโฟนราคาพิเศษสำหรับนักศึกษาทุก
        ท่านนอกจากนี้ยังมีโซน Play Ground ซึ่งเป็นแหล่งรวม creators เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยเป็นพื้นที่ที่ให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ
        ด้านนวัตกรรมโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ อีกด้วย

        AIS Shop
        บริษัทได้รับสิทธิในการบริหารร้าน AIS และ AIS Telewiz เน้นการขายสินค้าและให้บริการเช่นเดียวกับร้านของ AIS ทั้ง iPhone และ Smartphone
        ยี่ห้อต่างๆ รวมทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมการขายเช่นเดียวกับร้าน AIS

        iCenter
        ศูนย์ซ่อมบริการลูกค้าที่ได้รับแต่งตั้งเป็น Authorized Apple Service Provider เพื่อที่จะอำนวยความสะดวก คอยให้คำปรึกษาและสร้างความมั่น
        ใจในการบริการให้แก่ลูกค้าตามมาตรฐาน Apple โดยมีช่างที่ผ่านรับรองจาก Apple ประจำอยู่ทุกสาขา คอยให้บริการและให้คำปรึกษา

        iSolution
        ศูนย์สร้างประสบการณ์ให้แก่ลูกค้าได้ทดลองใช้ Solution ต่างๆ พร้อมทีมงานที่คอยแนะนำเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเทค
        โนโลยีใหม่ๆ เช่น ระบบห้องประชุม (Smart Meeting Room) เครื่องพิมพ์ Multi-function เครื่องพิมพ์ 3D สำหรับสร้างโมเดลในการจำลองชิ้นส่วน
        ต่างๆตลอดจนการใช้งานMac OS หรือ iOSร่วมกับระบบปฏิบัติการอื่นๆ 
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy