Privacy Policy

คุกกี้คืออะไร
   

   คุกกี้ (Cookies) คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและตั้งค่าต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาบนอุปกรณ์ของท่าน บันทึกสถานะการเข้าใช้งานปัจจุบัน เป็นต้น เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์และหรือแอปพลิเคชันได้อย่างต่อเนื่อง (“บริการ”) รวมถึงรวบรวมข้อมูลประวัติการเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือบริการของบริษัทจากท่านในรูปแบบไฟล์ ซึ่งจะไม่ก่ออันตรายแก่อุปกรณ์ของท่านแต่ประการใด

     อนึ่ง ท่านสามารถเรียกดูเนื้อหาของคุกกี้ได้ ผ่านบริการต่าง ๆ ที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น


คุกกี้มีประโยชน์อย่างไร
   

   คุกกี้เป็นเครื่องมือบอกบริษัทให้ทราบว่า ท่านเข้าใช้งานส่วนใดของเว็บไซต์หรือบริการของบริษัท เพื่อบริษัทจะได้มอบประสบการณ์ในการรับบริการที่ดีขึ้นและตรง ตามความต้องการของท่านมากที่สุด นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของบริการด้วยคุกกี้ยังช่วยให้ท่านเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่เข้าใช้งาน เว้นแต่ว่าคุกกี้นั้นจะถูกลบ ซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างกลับไปยังค่าเริ่มต้น

คุกกี้ใช้งานอย่างไร
     

    บริษัทจะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น พิกเซลแท็ก (Pixel – tags) บนบริการของบริษัท ดังนั้น บริการใด ๆ ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงบริการจะได้รับคุกกี้ที่บริษัทสร้างเสมอ

     เมื่อท่านเข้าถึงบริการแล้ว คุกกี้จะถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้ารับบริการ รูปแบบการใช้งาน และข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ รวมถึงหมายเลขอ้างอิงการเข้ารับบริการของท่าน นอกจากนี้ บริษัทยังได้ใช้งานคุกกี้ร่วมกับเทคโนโลยีพิกเซลแท็กสำหรับการวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานและข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ เพื่อพัฒนาการให้บริการ แสดงเนื้อหาหรือโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือบริการต่าง ๆ ที่ต้องตรงตามความสนใจของท่าน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาบริการและสร้างความพึงพอใจแก่ท่านมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี บริษัทตกลงจะใช้งานคุกกี้ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) เท่านั้น
สำหรับประเภทคุกกี้ที่บริษัทใช้งาน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้


1. คุกกี้เพื่อการให้บริการ

  คุกกี้เพื่อการให้บริการนี้ จะช่วยให้ท่านสามารถใช้บริการและเข้าถึงฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น เช่น คุกกี้ที่จัดการการเข้าสู่ระบบและสถานะการเข้าสู่ระบบ เป็นต้น

2. คุกกี้เพื่อการเสริมประสิทธิภาพการให้บริการ

     คุกกี้เพื่อการเสริมประสิทธิภาพการให้บริการนี้ จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการเข้ารับบริการ และยังทำให้บริษัทรู้จักท่านมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ในการนำเสนอและพัฒนาบริการของบริษัทให้ต้องตรงความสนใจของท่านต่อไป เช่น คุกกี้จัดการจำสถานะการเข้ารับบริการ คุกกี้จัดการบริการ LiveChate หรือฟังก์ชัน Social Media Sharing บนเว็บไซต์ เป็นต้น

คุกกี้ปิดการทำงานอย่างไร
      ท่านสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัว เพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลในอนาคตโดยคุกกี้นี้ อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของบริษัทอาจจะเป็นจะต้องใช้งานคุกกี้ หากท่านพิจารณาปิดการงานคุกกี้แล้ว อาจทำให้ฟังก์ชันบางส่วนหรือทั้งหมดของบริการนั้น ๆ สะดุดหรือไม่ราบรื่นได้

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy