• โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ • ISB International School
• โรงเรียนเซนต์คาเบรียล • NIST International School
• โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา • KIS International School
• โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง • Bangkok Prep International School 
• โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี • ICS International School
• โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา • Shrewsbury International School
• โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง • Verso International School
• โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  Rugby International School
• โรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี  
• โรงเรียนปัณณวิชญ์ อยุธยา  
• โรงเรียนประสาทวิทยา นนทบุรี  
• โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์  
• โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  
• โรงเรียนศรีวรการ  

• วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 
• วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
• วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
• วิทยาลัยภาคตะวันออก​ (อีเทค)
• วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ 

• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• มหาวิทยาลัยมหิดล
• มหาวิทยาลัยสยาม
• มหาวิทยาลัยธนบุรี
• มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
• มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
• วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม


 • การอบรมออนไซต์
 • การอบรมออนไลน์
 • ให้คำปรึกษาเทคโนโลยีด้านการศึกษา
 • ให้คำปรึกษา, ออกแบบ และติดตั้งSmart Classroom
  • ระบบ E-learning พร้อมระบบข้อสอบออนไลน์
  • IT Infrastructure
  • ระบบโทรศัพท์ VOIP
  • ระบบ VM Ware Server
 • การพัฒนาสถานศึกษาด้านเทคโนโลยี
 • การดูแลหลังการขาย

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy