พิธีลงนาม (MOU) จัดซื้อ IMac จำนวน 60 เครื่อง

2159 Views  | 

พิธีลงนาม (MOU) จัดซื้อ IMac จำนวน 60 เครื่อง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โดย ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียน ภราดาพิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมลงนามจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ iMac จำนวน 60 เครื่อง กับ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

 

โดย คุณไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ คุณชนาธิป อดุลย์อารี ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจด้านการศึกษา และ คุณนันทนา นันสูงเนิน ผู้จัดการภาคการศึกษา เป็นผู้ลงนามร่วมในครั้งนี้ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,828,140 บาท เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมอำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

 

Tag : พิธีลงนาม (MOU)โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)IMac

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy