MOU สมาคมอาชีวเอกชนฯ กับบริษัท SPVi

969 Views  | 

MOU สมาคมอาชีวเอกชนฯ กับบริษัท SPVi เพื่อบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยี

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการบูรณาการความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยี ระหว่าง สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในการเปิดโอกาสให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนทุกแห่ง สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Apple ได้ในราคาพิเศษเพื่อการศึกษาได้ทั่วประเทศ กับร้าน iStudio by SPVi

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy