พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC สะพานใหม่ – SBAC นนทบุรี)

9445 Views  | 

วันที่ 12 มกราคม 2566  คุณไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) คุณชนาธิป อดุลย์อารี ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจด้านการศึกษา บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) ดร.ปราศรัย ประวติรุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) ดร.อิสริยา วรพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาหลักสูตร  พัฒนาทักษะนักศึกษาด้าน iOS Application Development และ Apple Technical Support  แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC) ได้บูรณาการความรู้ในทักษะด้านวิชาชีพ ต่อยอดองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล การตลาดดิจิทัล งานวิจัยนวัตกรรมในเชิงธุรกิจ และพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) ให้เป็นวิทยาลัยที่โดดเด่นในการใช้เทคโนโลยีของแอปเปิ้ล Apple Distinguished School (ADS)  ส่งเสริมนโยบายลดการใช้กระดาษ Paperless โดยการนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ  และปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบ Life Long Learning พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) จัดขึ้นที่ห้องประชุม 2204 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ(SBAC)    

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy