พิธีลงนามจัดซื้อ iPad สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น

757 Views  | 

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จัดพิธีลงนามซื้อ iPad สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น (I-classroom)

 

 

เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการเรียนรู้ และประสบการณ์ทางการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ให้กับนักเรียน ในมิติเชิงปฏิสัมพันธ์ผ่านสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โต้ตอบกันในห้องเรียน

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy