ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

 

5 พ.ค. 2565

     งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)

5 พ.ค. 2565

     คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565

5 พ.ค. 2565

     สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

12 เม.ย. 2565

     การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์บริษัทฯ

4 เม.ย. 2565

     มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3 มี.ค. 2565

     การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

18 ก.พ. 2565

     กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)

17 ก.พ. 2565

     งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)

17 ก.พ. 2565

     คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564

17 ก.พ. 2565

     สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

17 ก.พ. 2565

     กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้