ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

14 ธ.ค. 2563

แจ้งวันหยุดประจำปี 2564

24 พ.ย. 2563

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า

10 พ.ย. 2563

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)

10 พ.ย. 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563

10 พ.ย. 2563 

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

02 พ.ย. 2563 

แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

21 ส.ค. 2563 

แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

06 ส.ค. 2563 

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)

06 ส.ค. 2563 

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)

06 ส.ค. 2563 

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

03 ส.ค. 2563 

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์บริษัทฯ

21 ก.ค. 2563 

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

10 ก.ค. 2563

แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

03 ก.ค. 2563

วันหยุดพิเศษเพิ่มเติมของบริษัทฯ

26 มิ.ย. 2563

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

05 มิ.ย. 2563

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เรื่องการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

12 พ.ค. 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (แก้ไข)

07 พ.ค. 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

07 พ.ค. 2563

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)

07 พ.ค. 2563

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

30 มี.ค. 2563

แจ้งมติที่คณะกรรมการให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไขเทมเพลต)

30 มี.ค. 2563

การอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

30 มี.ค. 2563 

แจ้งมติที่คณะกรรมการให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

24 มี.ค. 2563 

แจ้งปิดสาขาเป็นการชั่วคราวของบริษัทฯ เพื่อรองรับมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

20 มี.ค. 2563

ยกเลิกวันหยุดทำการของบริษัทฯ วันที่ 13-15 เมษายน 2563

17 มี.ค. 2563

แนวทางการปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

02 มี.ค. 2563

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

18 ก.พ. 2563

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)

13 ก.พ. 2563

งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)

13 ก.พ. 2563

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล

13 ก.พ. 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562

13 ก.พ. 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

 
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้