งาน MOU โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

1081 Views  | 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (MOU) ระหว่าง

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ร่วมกับ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

 

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (MOU) ระหว่าง โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ร่วมกับ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายสถานศึกษา โดย ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อํานวยการ , ภราดา กรกวี ยินดีเวท รองผู้อํานวยการ ฝ่ายบริษัท โดยคุณไตรสรณ์ วรญาณ โกศล กรรมการผู้จัดการ  และคุณชนาธิป อดุลย์อารี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจภาคการศึกษา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลความร่วมมือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

 

เพื่อพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ให้เป็นโรงเรียนที่โดดเด่นในการใช้เทคโนโลยีของแอปเปิ้ล Apple Distinguished School (ADS) เพื่อพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทั้ง Hardware และ Application  ของ Apple สำหรับคณาจารย์ และนักเรียน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ และประยุกต์ใช้เทคในโลยีของแอปเปิ้ลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งเสริมนโยบายลดการใช้กระดาษ Paperlesเข้าร่วมการ แข่งขันในเวทีระดับโลก Apple Worldwide Developers

 

 

โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบ Life Long Learning สนับสนุนจัดกิจกรรมด้านวิชาการ เช่น การจัดการเรียนรู้ภาษา Swift ด้วย แอพพลิเคชั่น Swift Playground , จัดอบรมภาษา Xcode เบื้องต้น , จัดกิจกรรมวันวิชาการ สร้างความร่วมมือในการคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเข้าร่วมการ แข่งขันในเวทีระดับโลก Apple Worldwide Developers Conference (WWDC)

 

 

ให้การสนับสนุนร่วมพัฒนาหลักสูตรพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและสอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในช่วงยุค Digital Transformation ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา พิธีจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคารวัชรสมโภช และ ห้อง iMac Studio อาคารเซนต์คาเบรียล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy