ปี 2561

การประชุมผู้ถือหุ้น 2561 (ดาวน์โหลดpdf)

• แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

• แบบหน้งสือมอบฉันทะ แบบ ข.

• แบบหน้งสือมอบฉันทะ แบบ ค.

 

• หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)