คำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามคำร้องของท่าน  โปรดกรอกรายละเอียดในคำขอนี้ให้ครบถ้วน และยื่นคำขอนี้ด้วยตนเอง

หมายเหตุ

1. เมื่อเจ้าของข้อมูลแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิถอนความยินยอม บริษัทฯ จะระงับการเก็บรวบรวม ใช้  และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่อาศัยความยินยอมของเจ้าของข้อมูลเป็นฐานในการประมวลผล และบริษัทฯ จะแจ้งให้ตัวแทน และ/หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลระงับการดำเนินการดังกล่าวตามที่กฎหมาย  ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

2. การถอนความยินยอมของเจ้าของข้อมูลจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล   ที่ได้ดำเนินการไปแล้วบนฐานความยินยอมนั้น ทั้งนี้ การถอนความยินยอมอาจส่งผลกระทบต่อการใช้บริการ   การได้รับข้อมูลข่าวสาร หรือการดำเนินการอื่นใดระหว่างเจ้าของข้อมูลกับบริษัทฯ 

3. บริษัทฯ จะเก็บรักษา ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่ได้ให้ไว้ในคำขอหรือใช้ประกอบคำขอนี้ เพื่อการดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล และเก็บไว้เป็นหลักฐาน

4. บริษัทฯ อาจปฏิเสธการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลในกรณีที่เจ้าของข้อมูลไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ หรือเอกสารประกอบการยื่นคำขอนั้นไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง

5. บริษัทฯ อาจใช้สิทธิปฏิเสธการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด 


รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้