​​
การพัฒนาบุคคลากรทางวิชาชีพ
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) ด้านการศึกษา          

 
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) ด้วยประสบการณ์ด้านการศึกษากว่า 30 ปี         บริการสนับสนุนด้านอื่นๆ
(ตั้งแต่ปี 2532) ได้ทุ่มเทให้กับพนักงานและการใช้เทคโนโลยีในการช่วยเปิดโอกาสให้  
นักเรียน,คณาจารย์ และบุคคลากรทางด้านการศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้   จัดฝึกอบรม ณ สถานศึกษา
ที่เป็นนวัตกรรมของ Apple เราได้จัดเตรียมทีมสนับสนุนสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีในภาค   จัดฝึกอบรมออนไลน์
การศึกษา ซึ่งรวมไปถึงทีมจากโรงเรียนประถม, มัธยม, อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย    ให้คำปรึกษาในด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา, 
เป้าหมายประการหนึ่งของการบูรณาการเทคโนโลยีการเรียนรู้คือการเตรียมบุคคลากร     ออกแบบและติดตั้ง
ในรุ่นต่อไปให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความ    - ห้องเรียนแบบสมาร์ท
พร้อมสำหรับอนาคต หลักสำคัญของทักษะการเรียนรู้เหล่านี้คือมุ่งเน้นให้มีการให้การ    - E-learning & Online Exam
เรียนรู้ในปัจเจกบุคคลเพื่อให้ปรับตัวในการเรียนรู้ตลอดชีวิต    - จัดการระบบโครงสร้างเทคโนโลยี
     - VOIP Telecommunication System
นอกจากนี้ SPVi ยังมีทีมสนับสนุนที่ช่วยในการติดตั้งห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    - VM Ware Server
แม็คอินทอช และ ห้องเรียนiPad ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SPVi     - พัฒนาสถานที่ทางด้านการศึกษา
ได้ช่วยในการสร้างดำเนินโครงการ 1: 1 ( ซึ่งหมายความว่ามีการกำหนด iPad หรือคอม    - บริการสนับสนุนหลังการขาย
พิวเตอร์ Apple หนึ่งเครื่องให้กับนักเรียนแต่ละคน) และ โครงการ BYOD (นำอุปกรณ์ 
เทคโนโลยีมาเองเพื่อใช้ในการเรียน) ทั้งในโรงเรียนของรัฐบาล, โรงเรียนเอกชน,โรงเรียน
นานาชาติ, วิทยาลัยอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย โครงการเหล่านี้ก็ได้เสร็จสมบูรณ์ไป
แล้วในสถานศึกษาบางแห่ง และกำลังดำเนินการในสถานศึกษาอื่น ๆ อย่างไรก็ตามกุญแจ   
สู่ความสำเร็จของสถาบันการศึกษา คือวิธีที่พวกเขาสามารถรักษาโครงการเหล่านี้    
ให้ดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 
SPVi มีสมาชิกสนับสนุนทางวิชาการสองท่านที่ได้รับการรับรองจากบริษัท แอ๊ปเปิ้ล ใน 
ฐานะ Apple Professional Learning Providers (APLP) เพื่อให้คำแนะนำและสนับ   
สนุนการพัฒนาวิชาชีพกับครูและนักการศึกษา เกี่ยวกับวิธีการใช้เทคโนโลยีอย่างได้อย่างราบ   
รื่นและมีประสิทธิภาพSPVi เราได้มีหลักสูตรอบรมต่างๆในการผลิตสื่อพื้นฐานในการเรียนการสอน, หลักสูตรโค้ดดิ้ง, หลักสูตรในการพัฒนาแอป 
พลิเคชัน, หลักสูตรสำหรับระบบอัตโนมัติของหุ่นยนต์ และ หลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาอื่น ๆ SPVi ยังมีความร่วมมือในการจัดกิจกรรมงานวัน  
วิชาการ,วันประชุมผู้ปกครอง, จัดค่ายฤดูร้อน และชั้นเรียน ฝึกอบรมระยะสั้น เป็นต้น เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ไว้วาง 
ใจให้บริษัทฯ ได้เข้าไปทำงานร่วมกัน 
 
APLP (Apple Professional Learning Provider)
 
                                                     นายชนาธิป อดุลย์อารี    
                                
นายชัชจ์ ลมเชย  
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจภาคการศึกษาAccredited Professional Learning 
อีเมล์ : chanathip@spvi.co.thอีเมล์ : chat@spvi.co.th


  
  
  
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก >>ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก >>


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้